ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

щодо комплексного забезпечення продажу  води питної негазованої та газованої фасованої та супутніх товарів

Цей договір є договором публічної оферти (далі - Договір), складений відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, за яким ТОВ «Торговий Дім «Слобода» бере на себе обов'язок здійснювати продаж товарів та надавати послуги кожному, хто до нього звернеться на умовах та в порядку визначених в ньому.

При замовленні товарів (послуг) за даним Договором, Покупець приймає його умови і зобов'язується діяти в рамках визначених ним прав та обов'язків сторін. Якщо між Покупцем та Постачальником до моменту укладання цього Договору вже був укладений будь-який договір про продаж питної води або оренди обладнання, гарантійний платіж, заставна вартість, або авансові платежі, які були сплачені Покупцем за зазначеними договорами зберігають чинність за цим Договором.

1. Визначення термінів

Терміни, які вживаються в договорі:

«Постачальник» - ТОВ «Торговий Дім «Слобода», як суб’єкт підприємницької діяльності.

«Товар» - товар, продукція (в т.ч. вода питна негазована, газована питна – надалі вода), послуги, які пропонуються для продажу Постачальником.

«Доставка» - послуга по адресній доставці Товару на адресу визначену Клієнтом, яку надає Продавець.

«Бутель» -зворотна тара, що належить Постачальнику в якій доставляється питна вода.

«Замовлення» - інформація, що надійшла від Клієнта щодо вибору та придбання ним певного Товару, а саме:  кількості, різновиду,  способу доставки, умов оплати Товару.

«Покупець» - фізична особа або юридична особа, яка уклала цей Договір.

«Обладнання» - обладнання з розливу, охолодження та підігріву води.

«Послуги» - послуги, які надаються Продавцем з доставки товарів, надання обладнання в оренду та сервісне обслуговування обладнання тощо.

«Сайт» - електронна система реалізації Товарів, розміщена і відкрита для доступу Клієнта(ів) в мережі Інтернет на сайті www.sloboda.com.ua.

«Ціна товару» - визначення Постачальником ціни Товару в Прайс - листі, який розміщено на Сайті Постачальником.

Підтверджуючі документи – документи, що підтверджують особу Покупця. Підтверджуючими документами для фізичних осіб є паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Підтверджуючими документами для фізичних осіб-підприємців є паспорт, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та документ про систему оподаткування. Підтверджуючими документами для юридичних осіб є свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи платником ПДВ/або витяг з реєстру платників ПДВ, виписка з ЄДР, перша сторінка Статуту юридичної особи, яка підтверджує право підпису договорів керівником цієї юридичної особи, відомості про банківські реквізити юридичної особи.

Представник клієнта – фізична особа, яка знаходиться за адресою доставки, повідомленою Постачальнику Продавцю, згідно даних Договору публічної оферти та додатками до нього, і за дії якої, щодо приймання та користування товарами та/або послугами, та/або обладнанням Постачальника, несе відповідальність Клієнт, на ім’я якого Постачальником було прийнято замовлення відповідно до Договору публічної оферти та додатками до нього.

Профілактика обладнання – комплекс заходів/робіт з усунення вапняних відкладень (накипу) усередині кулера/керамічної ємності і дезінфекція внутрішніх ємностей, що дозволяє істотно збільшити термін корисної дії кулера/керамічної ємності . Профілактика обладнання здійснюється Постачальником на умовах та у строк, що визначені Договором публічної оферти та додатками до нього.
Сторони – Покупець та Постачальник при спільному згадуванню в тексті цього Договору.

2. Загальні положення.

2.1. Усі права й обов'язки Постачальника по даному Договору належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Слобода».

2.2. Пропозиція, щодо укладення цього Договору, адресована всім юридичним та фізичним особам, які бажають придбати товар та/або скористатися послугами (комплексним обслуговуванням).

2.3. Умови цього Договору є обов'язковими для Покупця.

2.4. Покупець приймає умови даного Договору з моменту здійснення Клієнтом першого Замовлення Товару. 

2.5. Під час доставки Товару, Постачальник та Покупець підписують товарно-транспортну накладну з карткою руху зворотної тари, в якій Клієнт підтверджує факт ознайомлення з цим Договором, дає згоду на його укладання та підтверджує факт ознайомлення з інформацією про Товар в обсязі, який визначений законодавством України.

3. Предмет договору.

3.1. Постачальник на умовах цього Договору зобов'язується передавати Товар, а Покупець зобов'язується своєчасно приймати Товар і оплачувати його вартість, за цінами визначеними Постачальником.

3.2. Покупець може замовити у Постачальника комплексне обслуговування з доставки води та надання супутніх послуг і зобов'язується провести оплату за надані послуги, а Постачальник зобов’язується надати послуги в порядку, передбаченому чинним Договором та додатками до нього.

3.3. Істотні умови продажу, а саме: найменування та вартість Товару, строк та вартість доставки узгоджуються сторонами у Замовленні та вказуються в супровідних документах на Товар, що становлять невід’ємну частину Договору.

4.Приймання та скасування замовлень. Інформація про товар.

4.1. Замовлення Покупців на придбання Товарів приймаються Постачальником в робочий час:

 • • заповнення Клієнтом електронної форми замовлення на Cайті www.sloboda.com.ua (прийняття замовлень - цілодобово, обробка замовлень в робочий час);
 • • по телефону:
  (044) 2211288 (безкоштовно для здійснення дзвінків по Україні з міських номерів)
  0503101943, 0682815302 (безкоштовно для здійснення дзвінків по Україні з мобільних номерів)
Постачальник має право вести звукозапис телефонних розмов з Клієнтом при його зверненні до Постачальника, зверненні співробітників Постачальника до Покупця, а також використовувати звукозапис для підтвердження факту такого звернення. Покупець надає Постачальнику згоду для здійснення подальшого використання такого звукозапису на розсуд Постачальника. Під час спілкування з представниками Постачальника, у тому під час доставки і інших випадках, Покупець зобов’язаний дотримуватися норм суспільної моралі та не створювати представникам Постачальника перешкод під час виконанні ними їх прав і обов’язків за цим Договором.

4.2. Постачальник забезпечує Покупців доступною інформацією про асортимент і ціни на Товари, що пропонуються для продажу, їх споживчі властивості, гарантійні терміни, перелік послуг, що надаються, тарифи на них тощо, а також, на вимогу Покупця, надає для ознайомлення відповідні супровідні документи на товари, передбачені законодавством (документи, що підтверджують якість товару, сертифікат відповідності державної системи сертифікації, тощо). Інформація про Товар розміщена на Сайті www.sloboda.com.ua. Укладаючи цей Договір Клієнт свідчить, що він ознайомився з інформацією на Сайті про всі умови передбачені ст. 13, 15 Закону України «Про захист прав споживачів», що він одержав необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформації про Товар, що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору. Клієнт також свідчить, що він мав можливість до першого Замовлення або першої доставки звернутися до Постачальника для ознайомлення з інформацією про Товар у місцях, де вона реалізується.

4.3. Під час оформлення Замовлення Покупець обирає Товар з наявного асортименту, а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію. При цьому, номер мобільного телефону має бути діючим та забезпечувати можливість отримання Покупцем інформаційних повідомлень.

4.4. Дата та проміжок часу доставки Товару повинні бути узгоджені з Постачальником, одностороннє їх визначення з боку Покупця не допускається.

4.5. Після оформлення Замовлення, Продавець формує розрахунковий документ та передає інформацію Покупцю для здійснення оплати Товару відповідно до умов цього Договору.

4.6. Покупець має право скасувати Замовлення, однак, зобов’язаний попередити Постачальника про це не пізніше ніж за 3 години до запланованого часу його виконання за телефонами, що вказані на Сайті. Якщо повідомлення про скасування Замовлення здійснено менш ніж за 3 години, Покупець до передання Товару має право відмовитися від його прийняття за умови відшкодування Постачальнику витрат на доставку Товару за адресою, вказаною Покупцем у Замовленні.

4.7. Покупець має право змінити час, місце та/або адресу доставки придбаного та/або замовленого Товару, повідомивши про це Постачальника не пізніше ніж за 24 години до запланованого часу доставки. Для цього Покупець зобов’язаний оформити нове Замовлення, після чого попереднє Замовлення втрачає чинність. При цьому датою оформлення Замовлення є дата, вказана у новому замовленні на доставку.

4.8. Для повернення коштів при скасуванні Замовлення Покупець має надати до Постачальника Заяву про повернення коштів. Для оперативного вирішення питання повернення коштів, заява про повернення коштів може бути надіслана Покупцем на електронну адресу zakaz@sloboda.com.ua. Електронний документ вважається одержаним Постачальником з часу надходження Покупцю(автору листа) повідомлення в електронній формі від Постачальника про одержання цього електронного документа.

5. Ціна договору і Товару. Порядок розрахунків. Акції.

5.1. Ціна договору становить сукупність всіх платежів, які здійснює Покупець на користь Постачальника за придбаний Товар.

5.2. Ціна Товару визначається згідно чинного на дату здійснення Замовлення Товару Прайс - листу Постачальника та/або може бути обумовлена іншими укладеними між сторонами договорами.

5.3. Покупець оплачує товар Постачальника в той же день, коли було оформлено замовлення або в момент здійснення адресної доставки, відповідно до видаткової накладної за цінами, вказаними у видатковій накладній. Для юридичних осіб за умови безготівкової форми оплати оплата вартості товарів/послуг здійснюється не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту поставки.

5.4. Способи оплати Товарів, які допускаються по даному Договору:

5.4.1. Готівкова оплата в порядку визначеному законодавством України;

5.4.2. Безготівкова оплата шляхом оплати замовлення:

 • • через установу банку;
 • • за допомогою сервісу LigPay;
 • • інші сервіси оплати, які може підтримувати/використовувати Покупець та Постачальник.

5.5. Постачальник може надавати відстрочку або розстрочку оплати Товару за попереднім погодженням із Покупцем

5.6. У випадку порушення Покупцем зобов’язань, передбачених п. 5.3. Покупець сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується неустойка, за кожен день прострочення виконання цього зобов’язання від вартості поставленого Товару.

5.7. У випадку замовлення Покупцем доставки Товару на адресу, яка не входить в Територію надання послуг з доставки, вартість такої доставки сплачується Покупцем окремо, в разі надання згоди на таку доставку Постачальником.

5.8. Постачальник має право змінювати Прайс – лист, шляхом розміщення таких змін на Сайті, які набувають чинності з моменту їх розміщення . Замовлення виконується Постачальником, відповідно до Прайс – листа, який був чинний на момент здійснення Замовлення, але за умовою, що Покупцем до моменту відвантаження (передачі) Товару у визначений у Замовленні строк здійснена передоплата. Якщо Покупець до визначеного у Замовленні строку не здійснює передоплату (порушує строк), оплата Товару при його відвантаженні здійснюється за цінами чинного на момент відвантаження Прайс-листа. 

5.9.  Якщо Покупець здійснив Замовлення по оновлених цінах уразі зміни Прайс – листа, то така його дія підтверджує його погодження із зміною ціни.

5.10. Постачальник має право змінювати Прайс–лист на підставі змін складу та розміру витрат на виготовлення або придбання Товару, зміни кон’юнктури ринку, зміни податкового законодавства, зміни власної маркетингової та/або рекламної політики. 

5.11. Постачальник має право встановлювати умови знижок та бути організатором акцій щодо Товару та доводити їх до відома Покупця шляхом розміщення інформації на Сайті та іншими способами встановленими законодавством України (направленням електронного листа на e-mail, sms-повідомлення, повідомлення через програму Viber та/або через інші програми інформування на номер мобільного телефону, що був вказаний Покупцем, направленням письмового повідомлення на адресу, зазначену покупцем та ін.).

5.12. Умови акції (територія проведення, порядок прийняття та припинення участі в ній, зміна її умов) визначаються Постачальником самостійно.

5.13. Для Покупця діють умови Акції, які діяли на момент здійснення замовлення, навіть якщо замовлення ще не доставлене. У випадку застосування знижки на продукцію, або надання продукції Покупцю згідно умов Акції, Покупець отримує продукцію Постачальника за цінами, вказаними у товарно-транспортній накладній

5.14. Оплата товару здійснюється Покупцем до моменту отримання товару – при оплаті готівкою. У випадку оплати товару шляхом безготівкового розрахунку строк оплати складає 3 (три) банківських днів з дати отримання Покупцем рахунку від Постачальника.

5.15. У випадку порушення строку оплати за цим Договором, Покупець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, за кожен день прострочення та за увесь період прострочення.

6. Доставка та перевірка Товарів. Перехід права власності.

6.1. Постачальник здійснює доставку товару Покупцю за адресою, узгодженою в Замовленні, за власний рахунок у визначений сторонами час. Витрати на доставку підлягають відшкодуванню з підстав зазначених в п. 4.6. Договору. 

6.2. Постачальник погоджує з Покупцем строк доставки замовлення. Покупець може отримувати інформаційні повідомлення про строк доставки в день замовлення або зміну строку доставки, якщо останнє погоджено з Покупцем.

6.3. За адресою доставки Товару, представник Постачальника на підставі підтверджуючих документів встановлює особу Покупця або його представника і передає йому товар з підписанням первинних документів. Якщо Покупцем є юридична особа, проставлення печатки на первинних документах є обов’язковим для Покупця. Наявність у фізичної особи (яка приймає Товар або здійснює операції з тарою або обладнанням) накладної завіреної печаткою Покупця - юридичної особи або фізичної особи – підприємця із зазначенням в такій накладній повного імені такої уповноваженої особи, в силу «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» є підтвердженням повноважень цієї фізичної особи на отримання товарно-матеріальних цінностей, зазначених в накладній, та/або здійснення операцій з тарою або обладнанням. Якщо Покупець є фізична особа не підприємець, наявність у фізичної особи (яка приймає Товар або здійснює операції з тарою або обладанням) накладної завіреної підписом Покупця із зазначенням в такій накладній повного імені такої уповноваженої особи є підтвердженням повноважень цієї фізичної особи на отримання товарно-матеріальних цінностей, зазначених в накладній, та/або здійснення операцій з тарою або обладнанням.

6.4. Покупець забезпечує можливість прийняття особисто та/або його уповноваженим представником (з наданням йому права підпису документів від свого імені при цьому залишаючись відповідальним перед Постачальником), замовленого Товару та/або послуг, в проміжок часу, що був повідомлений Постачальником для доставки. 

6.5. Постачальник має право змінювати дату та/або час доставки Замовлення Покупцю у випадку виникнення непередбачуваних обставин, які безпосередньо впливають на можливість доставки Товару Покупцю, зокрема, але не виключно, у випадку дорожньо-транспортної пригоди, аварій на виробництві, складних погодних умов та інших, попередньо повідомивши про це Покупця. Зазначена зміна не є підставою для притягнення Постачальника до відповідальності та вважається форс-мажором. Постачальник також не несе відповідальності перед Покупцем у випадку, якщо порушення цього Договору виникло внаслідок технічних збоїв у роботі апаратних і програмних засобів (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв’язку, збої програмного забезпечення, технічні збої у роботі каналів зв’язку й інші ситуації), які сталися не з вини Постачальника.

6.6. Постачальник має право відмовитися від виконання Замовлення або його прийняття, у випадку порушення Покупцем своїх зобов’язань і відновити його лише з моменту повного їх виконання Покупцем.

6.7. В разі відповідності зовнішнього вигляду Товару, комплектності та якості, вказаним в Замовленні на доставку, Покупець підписує товарно-транспортну накладну на доставку товару і отримує Товар, що свідчить про відсутність претензій у Покупця стосовно наведеного. Покупець має право доручати право підпису документів у правовідносинах із Постачальником від свого імені своїм представникам та/або третім особам. При цьому відповідальність за дії таких осіб, а також усі ризики, що можуть виникнути через їхні дії, несе виключно Покупець. Відповідальним перед Постачальником залишається Покупець.

6.8. У випадку відмови Постачальника від прийняття доставленого Товару (або його частини) з підстав його невідповідності, який вказаний у Замовленні, або його пошкодження, Постачальник здійснює заміну або додаткову доставку замовленого Товару за власний рахунок протягом узгодженого сторонами строку.

6.9. Послуги з доставки Товару вважаються наданими з моменту підписання Покупцем товарно-транспортної накладної. 

6.10. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення (пошкодження) або втрати Товару переходять від Постачальника до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю, що засвідчується підписом Покупця у видатковій накладній, або іншого документу, що до неї прирівнюється.

7. Тара та упаковка.

7.1. Вода питна негазована відпускається в спеціальній тарі - бутлях, яка підлягає поверненню. Бутель є тарою для зберігання виключно продукції Продавця – ТОВ «Торговий Дім» Слобода».

7.2. Спеціальна тара залишається у власності Постачальника і є зворотною тарою, і на умовах відповідального зберігання передається Покупцю. Тара повертається Постачальнику в чистому, непошкодженому та придатному для використання стані.

7.3. При першому  постачанні Товару сплачується заставна вартість відповідної кількості тари, яка залишається у володінні Покупця у розмірі, визначеому на Сайті, або сторонами узгоджується обмін на аналогічну тару придатного товарного вигляду, що зазначається в акті прийому-передачі тари. При наступних постачаннях води здійснюється еквівалентний кількісний обмін пустої тари на заповнену або в іншому узгодженому сторонами кількісному виразі.У випадку зміни розміру заставної вартості Постачальником, новий її розмір публікується на Сайті та застосовується Сторонами з дати такої публікації. Якщо розмір заставної вартості збільшився, Покупець зобов’язаний доплатити заставну вартість із розрахунку кількості переданої йому тари протягом з дати збільшення заставної вартості. Заставна вартість за зворотну тару повертається Покупцю у випадку заміни зворотної тари аналогічною тарою або повернення Покупцем зворотної тари згідно умов цього Договору. Постачальник має право відшкодувати вартість пошкодженої, знищеної або втраченої зворотної тари із заставної вартості,  діючої станом на дату виявлення такого пошкодження знищення або втрати. Під пошкодженнями розуміється будь-які фізичні чи хімічні зміни, які не є нормальним зносом, через що зменшилася вартість зворотної тари або її властивості, та/або такі зміни, які є нормальним зносом, проте не пов’язані із використанням тари за її цільовим призначенням - зберіганням виключно продукції Постачальника– ТОВ «Торговий Дім «Слобода», та/або такі зміни, що пов’язані із недотриманням Покупцем технічних умов використання зворотної тари, у тому числі медико-біологічні забруднення (пліснява тощо). Заставна вартість тари вважатиметься зарахованою в рахунок відшкодування вартості пошкодженої, знищеної або втраченої тари з дати отримання Покупцем повідомлення Продавця про таке зарахування.

7.4. Покупець зобов’язується дотримуватися правил експлуатації тари, та своєчасно здавати тару, що є власністю Постачальника для здійснення умов її використання, інвентаризації, а також з метою її профілактики, строки яких самостійно визначатиме Постачальник. За будь-яких обставин Покупець зобов’язується повернути  тару Постачальнику до закінчення  60 (шістдесяти) календарних днів з дати доставки.  Постачальник має право вимагати дострокового повернення тари, така вимога повинна бути виконана Покупцем  впродовж 5 календарних днів з моменту звернення Постачальника. У разі невиконання Покупцем вимоги з повернення тари, та/або неповернення тари у зазначений вище строк, Постачальник має право зарахувати заставну вартість у рахунок компенсації вартості тари. В такому випадку зворотна тара вважатиметься проданою Покупцю з дати отримання ним повідомлення від Постачальника про зарахування за ціною заставної вартості встановленої станом на дату такого повідомлення. Якщо Постачальником не зараховано заставну вартість в рахунок продажу тари як зазначено вище, така тара автоматично вважатиметься проданою Покупцю з дати закінчення дванадцятимісячного строку з дати її передачі Покупцю, за ціною заставної вартості, встановленої станом на дату закінчення зазначеного строку.

7.5. Покупець відшкодовує Постачальнику збитки, що виникли внаслідок дій або бездіяльності Покупцята/або представників чи співробітників у випадку пошкодження, втрати або знищення тари.

7.6. Рух тари, залишок до і після поставки вказується в картці руху тари, що є невід’ємною частиною товарно-транспортної накладної. Покупець заявляє, що своїм підписом та/або підписом свого представника на цьому документі він підтверджує, що зазначена в ній кількість тари дійсно перебуває у нього на залишку і не повернута Постачальнику.

8. Обмін та повернення товарів. Розгляд претензій.

8.1. Споживання (користування) Товаром здійснюється виключно протягом строку його придатності.

8.2. Вимоги (претензії) Покупців, які є фізичними особами - споживачами, щодо обміну та повернення придбаних Товарів розглядаються Постачальником в порядку, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

8.3. Вимоги (претензії) Покупців суб'єктів господарювання щодо обміну та повернення придбаних Товарів розглядаються Постачальником, відповідно до умов цього Договору, а в частині, що не врегульовано ним, відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.

8.4. Покупець зобов'язаний повідомити Постачальника про порушення умов цього Договору щодо кількості, асортименту, комплектності, тари та (або) упаковки Товару під час підписання товарно-транспортної накладної.

8.5. Вимога про порушення умов цього Договору щодо якості Товару може бути пред'явлена Покупцем у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».  

8.6. Під час виробництва партії Товару, Постачальником відбирається та опломбовується арбітражна проба, яка зберігається протягом 90 (дев’яноста) календарних днів. Арбітражна проба – це проба , виготовлена одночасно та ідентично партії Товару і призначена для використання у разі виникнення розбіжностей щодо встановлення якості товару (води). Якщо претензія Покупця стосується якості Товару, який був поставлений раніше ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів, використовується найближча за строком арбітражна проба. Арбітражна проба зберігається у Постачальника. У разі пред’явлення претензії Покупцем, щодо якості Товару, Постачальник протягом 3 робочих днів надає арбітражні проби установі, яка має право на проведення досліджень щодо якості води, з метою проведення аналізу для підтвердження обґрунтованості претензії. Перелік таких установ Постачальник визначає самостійно. Якщо Постачальник не надає арбітражної проби або іншої інформації, необхідної для провдення  дослідження (експертизи) протягом 14 днів з дати звернення Покупця, Покупець має право самостійно звернутися до визначеної Постачальником установи, або до будь-якої іншої установи, яка має право на проведення досліджень щодо якості води. Крім того, Покупець зобов’язується надати Постачальнику Товар, який він вважає неякісним для направлення такого Товару до зазначеної установи. Вимога Клієнта про заміну неякісного Товару підлягає задоволенню, протягом чотирнадцяти днів або в інший більш тривалий строк, взалежності від дати отримання о результатів проведеного дослідження. У разі підтвердження дослідженням невідповідності якості Товару, Постачальник зобов'язаний прийняти Товар неналежної якості від Покупця і задовольнити його вимоги про заміну Товару. Цим пунктом Покупець підтверджує свою згоду врегулювання спору, щодо якості води та проведення дослідження (експертизи) у зазначеному порядку.

8.7. Оплата послуг з дослідження здійснюється наступним чином: у разі виявлення неналежної якості Товару оплата здійснюється Постачальником, у разі виявлення належної якості Товару - оплата здійснюється Покупцем.

8.8. Відповідальність Постачальника перед Покупцем обмежується документально підтвердженими реальними збитками, що виникли у Клієнта внаслідок умисних неправомірних дій або бездіяльності Постачальника. Упущена вигода Постачальника не відшкодовується.

9. Надання обладнання в користування.

9.1. На замовлення Покупця Постачальник може надати Покупцю (юридичній особі) в строкове платне користування (оренду) обладнання для споживання води питної негазованої, що додатково узгоджується сторонами шляхом підписання акту прийому-передачі обладнання. Надання в оренду обладнання для споживання води питної негазованої фізичній особі цим Договором не передбачено та розглядається Постачальником в індивідульному порядку, про що може бути укладено додаткову угоду за згодою Сторін.

9.2. Плата за оренду обладнання та його заставна вартість визначається в розміщеному на Сайті Прайс – листі та здійснюється в строки, які зазначені в супровідних документах до даного обладнання.
До моменту одержання обладнання в користування Покупець сплачує Постачальнику його заставну вартість в розмірі дійсної вартості такого обладнання.
У випадку зміни розміру заставної вартості обладнання Постачальником, новий її розмір публікується на Сайті та застосовується Сторонами з дати такої публікації. Заставна вартість обладнання повертається Постачальнику у випадку повернення його Покупцем згідно умов цього Договору.

9.3. При зменшенні строку користування обладнанням Постачальник може здійснити перерахунок орендної плати за фактично використаний період оренди, та повернути частину авансового платежу за фактично не використані місяці оренди. На момент розгляду такої заявки Покупець повинен оплатити всі орендні платежі за фактично використані місяці оренди та повернути обладнання Постачальнику. При збільшенні строку оренди обладнання, Постачальник, робить перерахунок орендної плати на новий період, при цьому орендна плата за фактично використаний період оренди не змінюється.

9.4. Передане в користування Покупцю обладнання залишається власністю Постачальника і без письмової згоди Постачальника:

 • • Обладнання не може бути передане Покупцем третім особам;
 • • Покупець самостійно не може бути змінена адреса фактичного розміщення обладнання.

9.5. Постачальник гарантує справність наданого обладнання та вказує його стан на момент передачі (не пошкоджений та робочий стан). Покупець, підписуючи акт прийому-передачі наданого обладнання, бере на себе зобов’язання зберігати надане обладнання, дбайливо до нього ставитися, не допускати його пошкодження та нести відповідальність за його втрату, знищення або пошкодження.

9.6. Покупець зобов’язаний повернути Постачальнику надане обладнання, що було йому передане в тимчасове користування у останній день строку користування, або у строк, зазначенй у вимозі Постачальника про повернення обладнання, якщо така вимога пов’язана з порушенням Покупцем умов користування обладнанням або умов цього Договору. В разі порушення строків повернення обладнання, Покупець впродовж 5 робочих днів з моменту одержання відповідної вимоги Постачальника сплачує на його користь штраф в розмірі 50 % вартості обладнання, якщо інші умови не були обумовлені з Постачальником. Сплата штрафу не звільняє Покупця від обов`язку повернути обладнання, або відшкодувати його вартість понад сплачену суму штрафу.  У разі невиконання Покупцем  вимоги Постачальника щодо повернення обладнання, та/або неповернення обладнання у зазначений вище строк,  Постачальник має право зарахувати заставну вартість обладнання у рахунок компенсації його вартості. В такому випадку обладнання вважатиметься проданим  Покупцю за ціною заставної вартості з дати отримання ним повідомлення від Постачальника про зарахування.

 9.7. Покупець зобов’язується забезпечувати доступ співробітникам Постачальника до обладнання з метою здійснення ними профілактичного огляду, інвентаризації обладнання та виконання інших функцій, а також передавати Постачальнику обладнання для здійснення його профілактики не менше, ніж один раз на півроку. На період здійснення профілактики Покупцю надається інше обладнання. У випадку відмови Покупця передати обладнання та зворотну тару для здійснення профілактики, Постачальник має право розірвати договір з Покупцем. Постачальникне несе відповідальності за безпеку і належну якість продукції, що зберігається у зворотній тарі та при використанні обладнання без здійснення профілактики цієї тари та обладнання у порядку, передбаченому цим Договором. Профілактика обладнання здійснюється за вартістю, яка додатково погоджується сторонами та сплачується згідно діючих цін Постачальника на момент замовлення даної послуги.

9.8. У випадку  знищення, пошкодження обладнання або його втрати, Покупець зобов’язаний відшкодувати всі завдані збитки, що поніс Постачальник, а саме 100% вартості обладнання або вартість відновлювального ремонту пошкодженого обладнання. Повна вартість обладнання визначається в супровідних документах до замовлення. У випадку використання обладнання не за його цільовим призначенням - зберіганням виключно продукції Постачальника – ТОВ «Торговий Дім «Слобода», Покупець зобов’язаний сплати Постачальнику штраф у розмірі 50% вартості обладнання, за кожним випадком такого використання.

9.9. Постачальник має право відшкодувати вартість пошкодженго, знищеного або втраченого обладнання за рахунок заставної вартості. Під пошкодженнями розуміється будь-які фізичні чи хімічні зміни, які не є нормальним зносом, через що зменшилася вартість обладнання або його властивості, та/або такі зміни, які є нормальним зносом, проте не пов’язані із використанням обладнання  за його цільовим призначенням - зберіганням виключно продукції Постачальника – ТОВ «Торговий Дім Слобода», та/або такі зміни, що пов’язані із недотриманням Покупцем технічних умов використання обладнання. Заставна вартість обладнання вважатиметься зарахованою в рахунок відшкодування вартості пошкодженого, знищеного або втраченого обладнання з дати отримання Покупцем повідомлення Постачальника про таке зарахування.

 9.10.Покупець несе відповідальність за дії та бездіяльність будь-яких третіх осіб, а також за усі події, що сталися з обладнанням та зворотною тарою, що були надані у користування Покупцю Постачальником.

10. Захист персональних даних.

10.1. Ця стаття регулює відносини Сторін, що пов'язані із захистом і обробкою персональних даних - відомостей чи сукупність відомостей про Сторону, і спрямована на захист прав Сторін у зв'язку з такою обробкою. 

10.2. Під обробкою персональних даних Сторони розуміють будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

10.3. Кожна із Сторін укладаючи цей Договір добровільно дає повну згоду на обробку її персональних даних іншою Стороною будь-яким способом з метою виконання цього Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

10.4. Кожна із Сторін гарантує, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» вона є власником або повноважним розпорядником персональних даних, які вона передає іншій Стороні. Сторони погоджують, що така передача персональних даних здійснюється безоплатно, як третій особі, згідно Закону України «Про захист персональних даних». 

10.5. Сторони гарантують, що вони беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

11. Конфіденційність.

11.1. Покупець зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо предмету, змісту і ходу виконання цього Договору.

11.2. Покупець зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію, отриману ним від Постачальника у зв’язку з виконанням Договору

11.3. Покупець зобов’язується використовувати інформацію, отриману від Постачальника у зв’язку з виконанням Договору, виключно з метою виконання Договору.

11.4. Покупець зобов’язується вживати всіх заходів для захисту конфіденційної інформації, отриманої від Постачальника у зв’язку з виконанням Договору. 

11.5. У зв'язку з укладанням цього Договору Покупець надає згоду на обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливає з Закону України «Про інформацію».

11.6. Зобов’язання конфіденційності залишаються чинними протягом 10 (десять) наступних років від дати припинення чинності цього Договору.

12. Строк дії договору. Укладення, зміна та розірвання Договору. Інші умови.

12.1. Цей договір є безстроковим та діє до повного виконання сторонами обов’язків, передбачених цим договором.

12.2. Покупець підтверджує, що він до укладання цього Договору ознайомився з його умовами, погоджується з ними та свідомо, без примусу, уклав цей Договір.

12.3. Оферта (пропозиція на укладення цього договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Постачальник не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. 

12.4. Цей договір укладається виключно шляхом прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення цього договору, що містить всі істотні умови, без укладення єдиного документу, в простій письмовій формі.

12.5. Постачальник має право змінювати умови Договору шляхом розміщення таких змін на Сайті, які набувають чинності через 10 календарних днів з моменту їх розміщення, крім умов, зазначених в п.5.8. цього Договору, які набувають чинності згідно умов зазначеного пункту. Покупцю надається право на розірвання (відмову) від Договору до моменту набуття чинності таких Змін відповідно до п. 12.6.2., 12.7. 

12.6. Цей Договір може бути припинено або розірвано:

12.6.1. з підстав та в порядку передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України;

12.6.2. у випадку незгоди зі зміною Постачальником його умов (крім п.5.8. цього Договору), повідомивши про це Постачальника до моменту набуття цими змінами чинності. У випадку відсутності з боку Покупця ініціювання розірвання Договору протягом 10 днів з дати опублікування змін, Покупець вважається таким, що погодив і прийняв зміни до Договору публічної оферти та/або додатків до нього;

12.6.3. з боку Постачальника Покупець в односторонньому порядку у випадку порушення Покупцем цього Договору, при цьому Покупець не звільняється від зобов’язання оплати фактично отриманого Товару та користування обладнанням, а також від відшкодування збитків, що були завдані Постачальнику, і виникли внаслідок дій Покупця або його бездіяльності. В даному випадку цей Договір вважатиметься припиненим з дати, зазначеної в повідомленні Постачальника про припинення дії цього Договору, надісланому на адресу Покупця.

12.7. У випадку ініціювання розірвання (відмови) від Договору, Покупець зобов’язаний виконати всі зобов’язання перед Продавцем, у тому числі провести повний розрахунок за надані послуги та повернути обладнання і зворотну тару, що належить Продавцю.

12.8. Покупець, укладаючи цей Договір, добровільно дає повну згоду на обробку його персональних даних Продавцем будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення його персональних даних з метою виконання цього Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

12.9. Всі інші питання, які прямо не вказані в Договорі, регулюються додатками до нього,  а в частині, що не врегульовано Договором та додатками - положеннями чинного законодавства України.